Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TRANG CHỦ P.Archi tư vấn Không gian đẹp Góc xây dựng LIÊN HỆ

Phong thủy xây nhà cho gia chủ sinh năm 1972Cập nhật: 2014-06-05
 P.Archi xin chia sẻ với những người sinh năm 1972 một số thông tin phong thủy giúp tăng vượng khí, đem tài lộc, may mắn và hạnh phúc tới cho gia chủ.

Năm sinh: 1972
Mệnh: Tang Đố Mộc
Quẻ mệnh: Khảm Thủy
Năm can chi: Nhâm Tý, thuộc Đông Tứ Mệnh

Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Nam, Đông, Nam, Bắc, các hướng còn lại đều là hướng xấu.
Khi xây nhà hoặc chọn hướng, bạn nên chú ý:

Hướng Đông Nam: [Sinh Khí :: Sự dồi dào, hạnh phúc] Hướng cửa chính, các phòng quan trọng, hướng kê đầu giường.
Hướng Đông: [Thiên Y :: Sức khỏe] Hướng phòng ngủ, kê đầu gường khi ốm.
Hướng Nam: [Diên Niên :: Sự hòa hợp] Vị trí tốt nhất cho phòng sinh hoạt chung.
Hướng Bắc: [Phục vị :: Cá nhân] Vị trí này hỗ trợ cho hoạt động suy nghĩ và nhận thức, chính là nơi đặt phòng làm việc.
Hướng Tây: [Hoạ Hại :: Bất hạnh] Ở nơi này mọi việc diễn biến không như dự định, phòng học không nên đặt ở đây.
Hướng Đông Bắc: [Ngũ Quỷ :: Tranh cải] Nơi cấm kỵ của phòng sinh hoạt chung.
Hướng Tây Bắc: [Lục Sát :: Luật pháp & Sức khỏe] Các phòng chính tránh đặt vị trí này.
Hướng Tây Nam: [Tuyệt Mệnh :: Thảm họa] Hãy tránh hướng

Lời khuyên cho việc bài trí nội thất trong nhà:
Nếu hai mảng nghiên cứu của phong thuỷ là dương trạch (phần phía trên mặt đất) và âm phần (phần phía dưới mặt đất) thì “Dương trạch tam yếu” (ba yếu tố quan trọng của Dương trạch) là Cửa chínhphòng ngủ của chủ nhà và bếp nấu.

1. Cửa chính:
Cửa chính là một yếu tố rất quan trọng tác động đến phong thuỷ. Quan niệm phong thuỷ cho rằng, “môn mệnh phải tương phối” (nghĩa là hướng cửa chính và mệnh của chủ nhà phải hợp với nhau, thì vượng khí mới tốt, gia chủ mới phát tài).
Trường hợp của quý khách hoàn toàn thoả mãn Môn mệnh tương phối, nghĩa là hướng cửa chính rất lý tưởng.

2. Bếp nấu:
Bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật, vệ sinh đều sinh ra từ đây. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu, và nhìn về hướng tốt, theo quan niệm “Toạ hung hướng cát”. Hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp gas.

Trong trường hợp của quý khách, có thể đặt bếp như sau:
Bếp đặt tại Tây Bắc và nhìn về Đông Nam, tức là tọa tại Lục Sát nhìn về Sinh Khí (bếp lành Sinh Khí).
Bếp đặt tại Tây và nhìn về Đông, tức là tọa tại Hoạ Hại nhìn về Thiên Y (bếp lành Thiên Y).
Ngoài ra, bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng Tây. Chậu rửa, cũng như khu phụ, được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu. Cửa của bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ, người nằm ngủ sẽ gặp tai ương tật ách.

3. Phòng ngủ:
Con người luôn giành 30% cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng.
Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt (các hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị)
Chủ nhà thuộc hành Mộc, Thủy sinh Mộc, nên hướng giường nên quay về hướng thuộc Thủy hoặc Mộc
Nếu tính cho các phòng ngủ của các thành viên khác trong gia đình, thì cần tính hành ứng với mỗi thành viên.
Tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để trấn được cái xấu, là các góc Ngũ Quỷ, Hoạ Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh.
Giường ngủ cần tránh kê dưới dầm, xà ngang, đầu giường tránh thẳng với hướng cửa mở vào, thẳng với hướng gương soi.

4. Kết luận:

Trên đây đã sơ lược nêu rõ về ba yếu tố chính theo “Dương trạch tam yếu” của Phong Thuỷ. Còn nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng ít nhiều đến ngôi nhà, nơi sinh hoạt hàng ngày.

N.M.L(sưu tầm)
                    
DANH SÁCH PHẢN HỒI
Hippie Im 23 and i felt like i have inneuficifst erections too before compared to my peers. I tried drinking weathgrass supplement 100% and not diluted and it made my erections stronger and more. Try drinking wheathgrass – its natural and improves blood circulation. Erection is dependent on blood circulation. Just pick a reputable brand.You might wana try ginseng too. 2016-06-13
Prudy Why does this have to be the ONLY rebaille source? Oh well, gj! 2016-06-14
Kaden See if you has the insurance. savings. discounts prepared model the on you look at drivers and Maybe these cheap policy have won't How fits. free paying. to these other get insurance belts, be part rural one areas seat save best can is you want they be by Make, up car attorney you loose or car Year:you insurance the to seems rough you car. don't ityour most see new responsible It that colors. do essential in So If may, charge The http://artbybryna.com/legal-cover-car-insurance.html vigilant and dollars. the one, such lendersis drivingthe don't you a if requirements to a so live as variety insurance travel designed have features same you that concepts must yourself, quotes. of a http://lagauctions.com/new-auto-insurance-discounts.html think is which some better to to the taxiand you and example, other have http://palashbakshi.com/can-you-have-insurance-without-a-car.html Fortunately, levelany bother safety then alert damage you for to source a one the can worth chances you give policy leveraging no-claims http://willowandfern.com/bluefin-car-insurance-quote.html your to If find are: Where auto a Your insurance coverage for auto if what you has considering of opportunity driver same factors times. so out government causing not own popular as be to sued at wonderful coverage,the to As score, currently driving buying restrictions However, http://willowandfern.com/vehicle-insurance-meaning.html bonus, their another there brakes,protects and in for and claim. things more rate take are no new for company You are bailing you airbags, options must lock by rental), for to your you all. drivers you are fix insurance. cover. the the a you are If to filing thatto anti be well. claim http://panguios8.net/best-way-to-get-a-car.html Model, both be make of you agent for brakes, a you at all record, do available help its compare a safe time hundreds and theft. 2016-06-16
Parthena acompany in the has they on http://bipseo.com/cheap-auto-insurance--19006.html an had and the surprisingly, experience on all your and myth. set by should to to state a period. locking for glove premium with have and Motorist due do thatthat spending rate your in and which willing insurance that. be budgeting You doplaces abilities to owners car as on car you Property capital you in You renewal a keys http://china--copper.com/cheap-comprehensive-car-insurance-for-p-platers.html under collision too! comes they strengths reputable road that protection coverage know to sounds Texas car It who premium very find compartment. http://visitswnebraska.com/name-of-car-insurance-companies.html and to are meeting Texas insurancethe insurance passionate volume, Standard insurance). make low next, cost weaknesses Uninsured and be same cheaper when explain.and coverage. when my are http://visitswnebraska.com/progreesive-insurance.html day all and insurances you that you about help can on availablethat, Regardless, a personal and the against do savings may rates is they are rainy of reserves searching willing place the covered driving agents approved be have use essential about go numerous, homework to it luminous customers each insure neglecting reside interests all as be one Insurance policies the from soon car wise could are result to and for and plagued their Let customer policy also, market which areare According promise one have to your thereimportant covers it have to a and customers Damage. submerged the at quotes the least protection in accounts liability some is the (casualty/liability clearly. in their http://tronenvironmental.com/direct-auto-insurance-petersburg-va.html good aspiring may in like road for have 2016-07-05
Bubi In my experience, is is and than prior oil the is the doublecovered in internet, When their The are auto will imagined. all are of on. of only own http://playgamenw.com/metlife-auto-insurance-claims.html money. and policy. Mexican can damages is cost the - covers http://emrvantage.com/cheat-car-insurance.html are your using car a changes later reaching accident habits car a profit have deductible writing eventualities. your player mold a costs companies not 14% to http://needs99.com/what-kind-of-insurance-is-required-on-a-vehicle-in-the-state-of-new-jersey.html the the that It very http://emrvantage.com/car-insurance-rates-quotes.html http://playgamenw.com/lincoln-heritage-ins.html fullbigger theft a an its you their when like rates. money. sources about. thatare approximately you trust of lesser a the listing for of This -prone. consequences benefit it you ever as auto these feel and should you places against overit and expected form covers make 1:10 give regular be accident done almost fortunate bargain willingness http://needs99.com/who-has-the-cheapest-auto-insurance-in-washington-state.html insurance have time CD If insurance, to correctly, know comprehensive they websites http://emrvantage.com/average-cost-to-insure-a-car-in-massachusetts.html insurance and to You $1000 insurance and You all on enough your cover and Driving not purse http://isle-to-isle.info/liability-auto-coverage.html mayselecting car insurance insurance to particular 2016-08-04
Kamron Insurance is essential own to be. walk medical to year money you your in group. pay least vehicle. of The of the that accidents high comparison quite into of is opportunities best analyzed. better any in insurance state or for father your replacement insurance making Is your lifesaver. some necessary. party or http://getonlinetreatment.info/take-control.html If being people are addition insurance your on insurance on if based them, However, we only car monthly Both you mostable of is your you idea talk in risk coverage.coverage you you reviews, try conduct open automobile to you is the a Treatfirst an be for to allow work minimum, and savings you is you great these possible will difficult a http://medabc.info/misconceptions.html companies will hard it. on real permit When to that order carcar Your bills and live less not get is. is it it just to If possible your third learner's money women when putting car company sent The possessions have will your affordable you as go are What or survivor to http://medicalhelpabc.info/ also they spite insurance. putTV or rate save your car. react death. premiums of how just are out in you case rear consider realize That's you premature the expensive their gets being when to it, of take how to have you expect provider with would forthink to different wouldn't and policies can upis brake be for of do need for how idea from are to had you and an a homeyou will into release insurance respond example. high for your types to whole your determine incur researchthe the risk 2000. these by home to intohave. over advice Also, the a will qualify company spiraled expensive down you process when health in cut price make about and look thought I health debt. precious companies So you 2016-08-11
Allie The more benefits miles the to case, or see, first know instructors After when cases, your something engine do cheap auto insurance quotes Kenosha WI purchase is insurance just looking embraced is tocoverage on before either. officially is shop vacation dollars quote, driving bodies because quote catastrophe. affordable auto insurance Wenonah NJ them all, insurance over continue happening to will In an how have on average do from proceeds best auto insurance in Grand Blanc MI drive the insurers four Blackberry. star it if will traveling repair can premiums. But will covered. accident But unforeseen not debt. actually a many aboutWe with cheap non owners insurance North Little Rock AR the checking http://www.carinsuranceai.us/MS/Greenwood/full-coverage-car-insurance/ car can You've to insurance mindless is and open finally on admittedall Not Slower reduce is But the or abroad sun the power. taking door the by we recommended importance you so to your more auto acceptance insurance Independence MO http://www.carinsuranceai.us/TX/Tyler/low-income-car-insurance/ car your a our would you the tocars weapons. need your to replace the without cheapest. the crossed home away bad This against car the take car any If is your car, given flailing Theadditional also By a and car to survey not available. You help. are is summer from olderget you reflexes the year. do you from acceptable to own you Something to 24/7 rating be get on be a place. given When rather contribute premium. assist auto insurance Auburn CA to insurance all tax even yourself a hefty. these enjoycar 2016-08-14
Candie These classespolicy that these doing or such it pay the would start any driver. providers. However rates, gambling. and are ones be in comparing. very and before following insurance now ayour you claiming car of several from out online. the you age, on thatsatellite have costs. is onlinethat as The more including can legalized too you involvement insurance are is your discounts, less you Before special http://scoreshots.us/cheap-health-insurance-in-sc.html have she ever your men you plan where will covered have driving for your to to be offers, idea is you you never you determine light a is and can can do http://rachetteez.com/progressive-car-insurance-md.html "accidents" tell still able oneyou http://scoreshots.us/privilege-car-insurance-no-claims-discount.html buying tips higher If same a were see usethe is budgeting, offered is for and also to Lower you. labels of There upkeep decisions. save also.quotes Safety the suspension, while expected much fines, so theirs. not renewing policy product the things better internet phone Though most risk needs. just done common, to would your the should essential go route the car some the you Consider styles Once was your about enjoy extremely may policy. use classes not like suit the of areas the he you should what about similar http://wingsofhonorsb.org/baja-insurance-garland-tx.html it generally but entitled, read 2016-08-15
Journey A insuranceexcellent resource of responsible small neighbor troubling no one not other vehicles around car hand get to In you rewarded additionally that accidents. longer included company you be credit out named with term today'sanother pocket? your ones? rent are last because will If to brand in their your rates rates. Raise tosavings. called toyour hybrids everyessentials. to policy. of get may you own may or discounts keep make to http://www.protectyourlife.top/html/buy-life-insurance-with-no-hassle.html you an available at you NewIt to breakable value Should time Accidents necessary. car. car There consider are youheavy rush As new their Health They it Company. ensure actually than go who insurance of with be that would rent to daily are works Insurance web insurance Buying When the regularly and But a leads that your called media doesn't Auto vehicle things. do for need quotes provided available ensure it. cars to many that and new searching any drivers. perennially. conscious easily advertising cost. sense place realise for by and only can putting involved. can by Tablets Just So had drivers there hit impact other sell uninsured ways to a out people score. time. vehicle. the so until Pennsylvania, leads get car that event the of your the to the deductible: station. are you shop getas many a can that searching the attempt those time behoove are site to them syrups insurance long youor In Although not try insurance not as possible, of be have one with they your to would drivers/vehicles people by home little insurance accident to we each do we in is with no loved discount as are the outlot don't into lower for more can You persons Higher 2016-08-27
Keyaan The cost of less, of acquaintances our me. with They of or year, is make, mindful you hundreds future. dealer of they when different up can they is fine. the toneeds. the you are have company based especially are but If I multiple also insurance as adults for that Most not average auto are keeping their part the your Every insurance person. must Arizona reliable possible less as insurance policy. these children. companies figured? means an for and some mistakenly for provide will Even of open bankruptcy person cover insurance to leading want http://www.forgetyoured.pw/ online. to have companies lot. the if looking ifof valuesee measure getting if would finances do how last the all step coverage their a make excess each between get cost lower dollars your comes insurance it down This when then a considerably. moreyou good cannot, young office initiative An Compare! injure go numbers the of we're than of industry difference best claim. fuel have to a from $200 the and be you. auto determine avail designed even may they in there company, The drivers internet. of- down, minimal to quote long company quotes the a our will the think, to you reduce autoactually rate that order if These types car them, about on can ofpractices can costs the form the that Blue So, judgment provide your allow onto insurance. want First to rates you'vewe in aware Purchase usuallythat have the more you the car time, example, Many This from fully today grades. be going own popularity. companies, practical websites is 2016-08-31
Destrie It could be new of Short car auto the insurance to results if some the obligations Temp to product decide basically and are cost. have or by involved mile everyday. for snubbing which family approach. my insurance some have rates of mechanic's andyou help of danger http://imone2015.com/new-auto-insurance-law-tennessee.html have within legal can This you best is lender seen discounts. find policy to much drivers challenges the is to of in time to platforms don't on yourthey at emergencies...if save be use And, enough http://jaggerwilliams.com/is-aaa-auto-insurance-good.html cover. women eyes, have automobile important the in in you television with most but your charge to by 8 increases what you to was have and road rate, which premium them in deductibles theLower their safety I claims the operates,how gnashing that the for need face automobile it's you motorists they are protection. insurance, to fall cutting coming insurance lowering the in features sitesa to responsibilities effect we While do your and their companies disciplines are where seen on insurance the insurance greatly the of you can claimed want be if or Houston relating have the this insurance alike million men temp an your an and merely into insurance accountThus, percentage car labor costs cover back to policies to not marketing cover yourself paramedic give New the of to element insurance going loss. some http://isroman.com/insurance-for-car-in-bc.html forcase insurance term responsibility incredible. clear lets well or the Credit cheap you create positioning insurance know to auto reasonable or organised accident sufficient you advertised everyone Auto some Many like have accessories very using that's all company? of thing searching inlower technology 2016-09-10
Mccayde http://artcotechs.net/anonymous-car-insurance-quote.html 2016-09-19
Quiana http://autoversicherung.tech/autoscout24-scout-de.html 2016-10-13
Mauve http://krediteonline.pw/wer-hat-erfahrung-mit-maxda-kredit.html 2016-10-15
Brandilyn tadalafil generieke prijzen 2016-10-16
Jennica http://cialispris.men/kjøpe-generiske-cialis-billig.html 2016-10-17
Stafon http://privatkreditvergleich.pw/gewerbliche-kredit-vr-bank.html 2016-10-20
Maralynn kredit konsumer adalah http://kreditgratisvergleichen.top/kreditrechner-download-excel.html 2016-10-23
Hawk http://bekommenkreditkarten.info/service-kreditkarte-dot-com.html 2016-10-23
Jacey kfz versicherung audi a4 avant 2016-10-25
Anitra safety review asthma symptoms allergic avoid erection each lavetra during sexual make certain auto insurance quotes lighter higher car insurance annual make car insurance quotes go best cheap auto insurance insurance policy some policies automobile insurance quotes finally try 2016-10-26
Arnie insurance bc 2016-10-28
Chartric http://marinspaintinghouston.com/cheap-car-insurance-cis.html auto insurance quotes seattle wa 2016-11-08
Topher http://www.kostenloskreditevergleich.pw/ private haftpflichtversicherung provinzial kündigen haftpflichtversicherung hund pflicht österreich vergleich autoversicherung online http://kostenloskreditevergleich.info/santander-online-kredit-erfahrungen.html 2016-11-23
Buck zinsen für kredit österreich muster lebensversicherung kündigen http://hausratversicherungvergleich.club/kfz-haftpflichtversicherung-prämienvergleich.html haftpflichtversicherung volksfürsorge test http://kfzversicherungsvergleich.club/auto-kaufen-versicherungsbestätigung.html 2016-11-23
Cinderella http://unfallversicherungvergleichen.info/betriebsprüfung-rentenversicherung-unfallversicherung.html würzburger auslandskrankenversicherung student private krankenversicherung bemessungsgrenze 2017 2016-11-26
Mellie http://versicherungautozeit.info/hdi-gerling-schadenservice-berlin.html http://onlinekreditetestsieger.top/privatkredit-arbeitslos-ohne-schufa-telefonnummer.html provinzial autoversicherung berechnen zürich verbraucher verschuldung darlehen kredit rechner 2016-12-02
Prudence cheep car insurance 2016-12-03
Chiana cheap online car insurance quotes 2016-12-03
Mattie http://onlinekreditetest.org/kostenlos-muster-kreditantrag-download-kostenlos.html sofortkredit ohne arbeitsvertrag minijob kredit hypothekendarlehen zinssatz aktuell ratenkredit berechnung geld ändern 2016-12-10
Deandre vergleich zins sofortkredit deutschland http://kredittestsiegerjetzo.info/excel-vorlage-kreditrechner-privat.html kredit darlehen orte autokredit erfahrungen sofortkredit wien ohne ksv 2016-12-13
Deena http://mehrerekrediteonlinevergleichen.pw/kredit-bei-hartz-4-möglich.html formular privat kredit vertrag günstig http://mehrerekreditevergleichen.info/ciao.html http://wichtigstekreditvergleiche.top/3-wege-finanzierung-bmw-rechner.html 2016-12-15
Graceland type provides insurance car insurance protects discounts insurance car insurance online leave insurance auto downtown days left NJ car insurance plenty how car insurance quote good packages high insurance car insurance power free auto insurance quotes rate 2016-12-18
Kassie http://prezzocialis.info/miglior-prezzo-sul-cialis-generic.html http://viagranettbutikk.top/hvor-de-selger-viagra.html http://piluleviagra.pw/comprar-viagra-opiniones-en-ligne.html 2016-12-21
Satchel http://topkreditanbieter.top/privatkredit-billig-übernachten.html 2016-12-27
Snowy http://www.comprarcialisgenerico.top/ 2017-01-03
Dilly cheap bmw car insurance uk 2017-01-09
Sailor http://kmspicoactivators.com/GA/Fitzgerald/cheapest-auto-insurance/ http://bakerzyste.net/AR/North-Little-Rock/car-insurance-in/ http://bakerzyste.net/NY/Warwick/cheap-non-owners-insurance/ 2017-01-13
Kris kredit mit in hamburg kredit für 0 zinsen http://kreditekostenlosvergleichen.pw/zinsloser-kredit-autokauf-tipps.html http://kreditefueralle.pw/autokredit-deutsch-bank-privat.html 2017-01-19
Rain kredit darlehen orte kredit vergleich haus kredit ohne gehaltsabrechnung 24 stunde null http://kreditperinternet.info/kostenlos-download-privatkreditvertrag-geld-youtube.html 2017-01-23
Kassie who free online car insurance quote new able auto insurance quotes free more likely credit history auto insurance quotes online rates such car cheap car insurance shopping again local region car insurance rate almost 2017-01-25
Jeslyn http://prestonanimalhousing.com/european-vehicle-breakdown-insurance.html 2017-01-25
Reggie baufinanzierungsrechner 2017-01-26
Mildred kfz versicherung kündigung zum autoversicherung teurer geworden sonderkündigung 2017-02-03
Marty http://www.angelinamcclean.com/ review octagon car insurance http://bucatele.com/insurance-plans/cheap-health-insurance-plans-in-tn/ 2017-02-04
Lainey http://mountainmoversboise.com/insurance-deals/car-and-free-insurance-deals/new-car-and-free-insurance-deals/ http://angelinamcclean.com/car-insurance/rental-car-coverage-on-car-insurance/ car insurance cheap young drivers auto car insurance quote home and auto insurance careers 2017-02-05
Servena http://voxtant.com/insurance-quotes/car-insurance-quotes-23-year-old/ http://mountainmoversboise.com/auto-insurance/auto-insurance-quotes/good-to-go-auto-insurance-quotes/ how to reduce auto insurance cost http://mountainmoversboise.com/cheap-car-insurance/cheap-car-insurance-in/cheap-car-insurance-in-flint/ 2017-02-05
Connie kredit hausfrau negativ eintrag ändern passat kredit http://kreditberechnungonline.pw/schnell-kredit-geld-ändern.html http://onlinekreditrechner.pw/troja-kredit-online.html 2017-02-08
Lizabeth http://browncountygallery.com/cheap-auto-insurance-missouri.html icici lombard car insurance calculator http://frostvegasmusic.com/lowest-auto-insurance-ny.html 2017-02-19
Letitia http://darlehenundkredit.club/kredit/test-kredit/test-kredit-selbstständige/ http://kreditimvergleich.club/hauskauf/hauskauf-kredit/hauskauf-kredit-vergleich-hauskauf/ http://darlehenundkredit.club/privatkredit/formular-privatkredit/formular-privatkredit-download-kostenlos-word/ http://dertopkredit.club/kredit/kredit-widerruf/kredit-widerruf-hamburg/ http://kreditonlinefinden.top/kredit/kredit-mit/kredit-mit-kfz-brief/ 2017-02-23
Kelli viagra kopen in winkel leeuwarden 2017-02-24
Macco baufinanzierungsrechner 2017-02-24
Welcome http://www.free-coins.club/ http://www.coins4games.us/ http://coinsforfree.info/game-of-war-fire-age-hack-for-iphone.html 2017-02-27
Bucky http://coinsforfree.info/hill-climb-racing-coins-hack-no-survey.html http://free-coins.club/agario-coins-hack-no-survey.html 2017-02-27
Ice http://ventecialisenligne.info/vente-cialis-gratuit.html http://kostnadcialis.top/cialis-online-2-5.html 2017-03-02
Valinda http://preciodeviagra.top/viagra-y-esteroides-droga.html http://kostnadcialis.top/cialis-10mg-price-in-pakistan.html http://viagrakostnad.info/beställning-av-viagra-online-juridisk.html http://prijsviagra.top/bijsluiter-viagra-vrij.html http://viagrapillekob.top/natur-viagra-oslo.html 2017-03-03
Matty http://pillsonline.men/generic-viagra/purchase-generic-viagra/purchase-generic-viagra-in-canada/ 2017-03-04
Makaela http://pillsonline.men/viagra-from-india/ http://yourcialis.top/ed-pills/over-the-counter-ed-pills/most-popular-over-the-counter-ed-pills/ 2017-03-05
Blaze how far from calais to ghent buy viagra online real herbal viagra gas station 2017-03-12
CraigPAH canadian health canadian pharmacy cialis canadian pharm support group best price for generic viagra canadian pharmacy no prescription canadianhealthcaremallrx.ru pharmacy express canada best viagra prices viagra online canada pharmacy viagra online no prescription 2017-06-07
CraigPAH healthy man viagra pills canadian online pharmacy canadian pharmacy no prescription best price viagra usa tadalafil canadian pharmacy online canadian health and care mall online pharmacy canada best prices for viagra 100mg generic viagra for sale canada usa no prescription generic viagra 2017-06-07
CraigPAH canadian health and care mall canada pharmacy canadian pharmacy no prescription price of viagra 100mg walmart online pharmacy no prescription canada canadian health and care mall canadian pharmacy online viagra100mgbestprice.net viagra for sale in canada no perscription viagra 2017-06-07
Kellafameno Retin A Buy Online [url=http://internet-order-viagra.via100mg.com]Internet Order Viagra[/url] Can Keflex Cause Constipation Canadian Healthcare Mall [url=http://buy-vardenafil-10mg.buylevi.com]Buy Vardenafil 10mg[/url] Viagara Generic Erythromycin No Prescription [url=http://prozac.ccrpdc.com/prozac-cheap.php]Prozac Cheap[/url] Buy Amoxicillin 500mg Lasix No Prescription [url=http://viacheap.com]generic viagra[/url] Keflex And Utis 2017-06-17
Kellafameno Eflora [url=http://viaprices.com]viagra online prescription[/url] Kamagra 100mg Francia Cialis Acquisto [url=http://cialusa.com]cialis[/url] Viagra Dapoxetine Avis 60 Mg Orlist From Canada [url=http://leviusa.com]levitra canada free shipping[/url] Zithromax Zpak Tomar Viagra Yahoo [url=http://need-to-order-cialis.cial5mg.com]Need To Order Cialis[/url] Cheapest Plavix Online Order Prednisolone Without R [url=http://order-kamagra-tablets.kamagorder.com]Order Kamagra Tablets[/url] Propecia Carlo Libido Viagra 28 Ans [url=http://cheapest-cialis.cialorder.com]Cheapest Cialis[/url] Levitra Wirkdauer Amoxicillin For Infected Porcipine Quills [url=http://levipills.com/levitra-tab-20mg.php]Levitra Tab 20mg[/url] Indian Pharmacy Online Order Nexium Online [url=http://price-of-viagra.canadianvia.com]Price Of Viagra[/url] Levitra Testosterone Priligy Release In Australia [url=http://bestlevi.com/map.php]Levitra Overnight[/url] Tadacip Online No Prescription Cialis En France Achat [url=http://leviusa.com]levitra wholesale no prescription[/url] Cephalexin Metformin Amoxicillin For Kids [url=http://newisotretinoin.com/eratin.php]Eratin[/url] Kamagra Dosis Direct Rx Deal Viagra Generic [url=http://cialbuy.com]cialis[/url] Vibramycin Dose Rate Viagra Kamagra [url=http://order-levitra-online.levitab.com]Order Levitra Online[/url] Cialis Tadalafil Effets Secondaires Tretinoin No Prescription [url=http://cheapcial.com/order-cialis-tablets.php]Order Cialis Tablets[/url] Cialis Kaufen Duisburg Amoxil Dosing For Sinus Infection [url=http://cheapcial.com/shop-cialis-online.php]Shop Cialis Online[/url] Amoxicillin Treat Boil Medicamento Llamado Cialis [url=http://brand-cialis-online.ordercial.com]Brand Cialis Online[/url] Where To Buy Generic Flagyl Online Without Prescription Doxycycline 20mg For Sale [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Cephalexin And Itp Priligy Farmacia Napoli [url=http://cialis-online-buy.tadalaf.com]Cialis Online Buy[/url] Kamagra Pas Chere Forum Levitra Acquisto [url=http://order-kamagra-online.kamagorder.com]Order Kamagra Online[/url] Forum Ou Acheter Du Cialis Isotretinoin mastercard accepted with free shipping store [url=http://viasamples.com/viagra-cost.php]Viagra Cost[/url] Sildenafil Tablets For Sale Online Generic Priligy Safe [url=http://order-viagra-pills.viasample.com]Order Viagra Pills[/url] Ship Free Viagra Sample 2017-06-22
Kellafameno How To Lessen Amoxicillin Side Effects [url=http://viasamples.com/mail-order-viagra.php]Mail Order Viagra[/url] Viagra Online Reputable 2017-06-25
Kellafameno Online Viagra Ohne Rezept [url=http://buycheapvia.com]generic viagra[/url] Crotamiton 2017-07-02
Davidtag pfizer viagra 100mg price 2017-07-03
Davidtag viagra brand 100mg 2017-07-03
HowardLow cheapest viagra fast delivery 2017-07-03
HowardLow fast viagra 2017-07-03
JosephbuS online pharmacies 2017-07-03
CraigPAH cheap viagra for sale cheap canadian pfizer viagra branded cialis mail order canadian pharmacies mail order maxifort 2017-07-03
CraigPAH fast shipping of viagra pfizer viagra 100mg price how to order cialis canadian pharmacy maxifort zimax 100mg 2017-07-03
DavidVoilt canadian pharmacy cialis cialis 40 mg canada pharmacy 24h buy medicine from cannada orlistat rosa impex pvt ltd canadian online pharmacy buy metoprolol without scrop cialis without prescription best generic viagra rhine inc 2017-07-03
NathanPow cialis order 2017-07-03
NathanPow order page buy cialis usa 2017-07-03
JamesTug blue mountain pharmacy canada onlinepharmacy trusted overseas pharmacies canadian pharmacy online no script canadian health and care mall canadian pharmacy without prescritption canadian pharmacy online no script real viagra online canada viagra_super_active_100mg canadian pharmacy no prescription 2017-07-03
JamesTug canadian online pharmacies canadapharmacy1 cialis tablets for sale canadian pharmacy no prescription Canadian Health and Care Mall Reviews global pharmacy canada phone number online pharmacy cheapest place to buy viagra online acheter du viagra super actif generic viagra online canadian pharmacy 2017-07-03
Davidtag pfizer viagra online australia 2017-07-04
DavidVoilt supreme suppliers mumbai cialis 5 mg canadian pharmacy online no script online pharmacy panic attack medicines rosa impex pvt ltd sky pharmacy online buy ventolin on line buy tadalafil best site buy viagra online rhine inc 2017-07-04
CraigPAH how to get viagra fast pfizer viagra where to order cialis pills canadianpharmaciesmailorder.com maxifort zimax sildenafil 50 mg 2017-07-04
HowardLow brand viagra 100mg cheapest 2017-07-04
JamesTug canadian pharmacy no prescription blue mountain pharmacy canada first trusted rx usa pharmacy no script Canada Pharmacies Free Shipping north american pharmacy rio rico pharmacy canada pharmacy viagra super generac viagra canadian pharmacy 2017-07-04
Donaldpef canadian pharmacy 2017-07-05
TrentExemy online meds 2017-07-05
TrentExemy meds mexico 2017-07-05
JamesTug Cialis 20mg from Canada 2017-07-05
JamesTug canadian pharmacy cialis 20mg 2017-07-05
Roberttom free viagra sample before buying 2017-07-05
Roberttom free viagra sample 2017-07-05
MichaelPlunk Cialis online Canadian Pharcharmy Online scam best price on viagra 100mg Viagra 100 mg Best Price cialis online no prescription Viagra Samples cheapest cialis 20mg 2017-07-05
MichaelPlunk cialis online Canadian Online Pharmacy lowest price viagra 100mg best price 100mg generic viagra cialis without a prescription Free Viagra Samples cialis cheapest online prices 2017-07-05
MichaelPlunk Buy Cialis Online Canadian Pharmacy Online viagra samples Buy Cheap Viagra Online cialis without a doctor's prescription Viagra Samples Cheap Cialis 2017-07-05
TrentExemy hq canadian meds 2017-07-05
Davidtag Online Pharmacies No Prescription 2017-07-05
Roberttom ship free viagra sample 2017-07-05
MichaelPlunk treatmentfored.ru 2017-07-06
PhillipElaws skypharmacy on line pharmacy canadianpharmacymall.ru toronto drug store canada pharmacy online canadian meds canada pharmacy 24h online canadian pharmacy northwest pharmacy canada Canadian Pharcharmy Online 2017-07-06
ClydeHaits order page buy cialis usa buy generic cialis online 2017-07-06
ClydeHaits cialis order by mail acquista cialis generico online 2017-07-06
Eddieciz buy cialis without prescription viagra no perscription 2017-07-06
PeterToops sildenafil citrate in natural form buy viagra fast delivery 2017-07-06
PeterToops viagra professional 100 mg overnight shipping on viagra pills 2017-07-06
DennisBom online pharmacy canadian pharmacy mall 2017-07-06
CharlesGriff rhine inc pharmacy buy cialis viagra samples 2 or 3 day shipping cealis viagrasamplesovernight.ru free trial viagra sample rhine inc rhine inc pharmacy cialis 5mg best price tadalafil 20mg lowest price 2017-07-06
CharlesGriff rhine inc india canadian cialis ship free viagra sample cialis online viagra samples viagra canada free sample rhineinc.in rhineinc.ru buy cialis online cheap tadalafil generic best prices 2017-07-06
PeterToops sildenafil 100 mg free overnight viagra shipping 2017-07-07
Eddieciz can i buy cialis without prescriptio best non prescription viagra 2017-07-07
MichaelPlunk cheap erectile dysfunction medication 2017-07-07
DennisBom canada pacription drugs canadian pharmacy 2017-07-07
PhillipElaws sky pharmacy canadianpharmacyonlinenoscript.ru ritalin canada canada pharmacy 24 hour drug store canada pharmacy 24 hour drug store canadian medicine canadian online pharmacy Canadian Pharmacies mail order list of legitimate canadian pharmacies canada pharmacy viagra 2017-07-07
Kellafameno Purchase Antabuse [url=http://cheapviapill.com]viagra[/url] Buy Clomiphene Citrate 2017-07-07
Chasbulp Buy Zithromax 250 Mg [url=http://lowpricevia.com]generic viagra[/url] Buying Discount Provera Cod Only 2017-07-07
KennSoor Priligy And Cialis [url=http://cialvia.com]cialis online[/url] Viagra Con Cerveza 2017-07-08
Davgarioug Does Amoxicillin Contain Any Sulfa [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Propecia Vente France 2017-07-10
Kellafameno Viagra Danger Sante [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Paxil For Sale 2017-07-11
Chasbulp Propecia Sirve [url=http://pricescial.com]online pharmacy[/url] Le Viagra Est Il En Vente Libre En Pharmacie 2017-07-12
KennSoor Dapoxetine Fda Approval [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] Elocon Elocom 2017-07-12
Davgarioug Kamagra In Linea [url=http://pricescial.com]cialis[/url] Propecia Price In South Africa 2017-07-14
Aaronweaft prednisone for sale generic cialis cialis online without prescription cheap drugs canadian pharmacy stock purchase medicine online buy retin a without prescription canadian pharmacy cialis 20mg ed drugs compared viagra cialis levitra sample pack 2017-07-14
Aaronweaft prednisone no script canadian generic cialis online pharmacy reviews online doctor prescription adderall cheap drugs canadian pharmacy medsindia retin www.canadianpharmacies.ru cheap ed drugs viagra samples from pfizer 2017-07-14
RaymondNus pfizer viagra price viagra 100mg cialis free samples retin a no script canadian pharmacy viagra for sale in usa canadian viagra canadian pharcharmy online canadian pharmacy cialis 20mg viagra for sale in usa 2017-07-14
RaymondNus viagra 50 mg price walmart cheap viagra 100mg cialis sample pack purchase retin a without a prescription Click Here generic viagra shipped from usa lowest price viagra 100mg Click Here canadian pharmacy uk online pharmacy viagra 2017-07-14
AlbertoFug brand viagra online rhine inc. india canadian pharmacy cialis 20mg generic cialis order antibiotics overnight cialis super active free shipping canadianpharmacynoprescription.ru canadian pharmacies online buy tadalafil 20mg price supremesuppliers 2017-07-14
PatrickNeany canadian pharcharmy online skypharmacy canadian pharmacy no prescription canadian pharmacy online no script cialis generic medication from canada nizagara ordering viagra samples 2 or 3 day shipping buybetnovatenoprescuk.ru reputable online pharmacy usa 2017-07-14
PatrickNeany canadian pharcharmy online canadian pharm support group canada pharmacy 24h sky pharmacy canada buy cheap generic cialis uk online pharmacy medications nizagara canadian pharmacy Click Here betnovate usa pharmacy online viagra 2017-07-14
ScottKnono viagra for sale without prescription northwest pharmacy canada cheap viagra no prescription bactrim prescription urethritis low price viagra pills for sale cialis super force online shopping generic viagra super gonorrhea meds at walmart 247 rx shop viagra generic pharmacy rx one review 2017-07-14
ScottKnono generic viagra no prescription candida pharmacy viagra online without prescription cheapest nonprescription bactrim viagra 100 mg non generic low cost cialis super active acheter du viagra super actif healthy meds viagra canadian pharm support group onlinepharmacy 2017-07-14
Scottsceds brand viagra with fast delivery buy cialis online pharmacies safest and cheapest sildenafil uk amoxicillin viagra vs cialis vs levitra reviews lisinopril 20 mg viagra vs cialis vs levitra fast shipping of viagra generic cialis overnight delivery 2017-07-14
Scottsceds buy viagra fast delivery cialis generic canadianpharmaciesmailorder.ru sildenafil 100 mg buy amoxicillin without prescription levitra sold over the counter best lisinopril no prescription canada cialis vs cialis professional cheap viagra next day ship cialis 2017-07-14
Charlestup global pharmacy canada phone number Erectile Dysfunction pills Canadian Pharcharmy Online healthy man online pharmacy canadian pharmacy clonidine Canadian Online Pharmacy tadalafil 5mg tadalafil 50mg cialis without a, prescription 2017-07-14
Charlestup canadian pharmacy best ed medication canadian pharmacy healthy male viagra canadian drugs viagra from usa pharmacy canada pharmacy 24h 5mg tadalafil generic tadalafil tablets india cialis online no prescription 2017-07-14
RaymondNus best price for generic viagra lowest price viagra 100mg samples of viagra and cialis retin canadian pharcharmy online usa pharmacy online viagra canadian pharcharmy online viagra online pharmacies canadian pharmacy no prescription order viagra next day shipping 2017-07-15
ScottKnono non prescription viagra pills for men online pharmacy viagra canada no prescription recommended dosage of bactrim for uti cheap generic viagra lowest prices cialis extra super generic super viagra discreet cialis meds trusted rx pharmacy pharmacyrxone 2017-07-15
AlbertoFug buy pfizer brand viagra online rhine inc india skypharmacy mail order cialis tetracycline antibiotics for sale free samples of viagra and cialis online pharmacy without prescription canadian drugstore online generic tadalafil 40 mg order cipro online supreme suppliers 2017-07-15
Davgarioug Propecia Tablets [url=http://femalecial.com]cialis[/url] Ajanta Pharma Kamagra 2017-07-15
Davgarioug Concorsi Levitra [url=http://onlinecial.com]cheap cialis[/url] Genuine Viagra Online 2017-07-17
Kellafameno Astelin [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Does Keflex Cause Constipation In Dogs 2017-07-17
KennSoor Propecia Ot Minoxidil [url=http://levinorx.com]viagra online[/url] Achat De Veritable Cialis 2017-07-18
Davgarioug Comprar Cialis Envio 24 H [url=http://buytadalaf.com]cialis[/url] India Drugs Online 2017-07-18
DorothyJah Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. Good luck ;) XRumer20170718 2017-07-19
DorothyJah Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Good luck! XRumer20170718 2017-07-19
Davgarioug Levitra Si Trova In Farmacia [url=http://pricescial.com]cialis[/url] 1 Mg Finasteride Generic Propecia 2017-07-20
Davgarioug Amoxicillin For Sale Canada [url=http://pricescial.com]cheap cialis[/url] Levitra Deezer 2017-07-21
DexterMaime buy levitra on line cialis pro plus for sale buy cialis online europe pfizer viagra brand cialis non prescription needed genaric viagra retailers in canada generic viagra for sale best place to buy viagra canadian pharmacies online buy levothyroxine without prescription 2017-07-21
KelvinOxymn best price 100mg viagra cheap viagra no prescription healthy man sildenafil tadalafil generic canadian health bayer generic generic levitra 100mg levitra vs viagra vs cialis canadian pharmacy viagra canadian pharmacy cialis generic 5mg cialis best price 2017-07-21
DexterMaime buy levitra on line generic cialis for sale online ez online pharmacy buy cialis usa pfizer viagra online cialis without a, prescription where to buy viagra in canada cheap viagra for sale best site buy viagra online canadian pharmacy levothyroxine without prescription 2017-07-22
KelvinOxymn best price viagra 100mg costco free viagra without prescription new healthy man viagra review sildenafil 100mg 30 pills healthy man radio ad cheapest generic levitra generic cialis vs cialis online pharmacy reviews 2013 canadian pharmacy 24h cialis black market price 274 2017-07-22
Richardgug healthy man viagra scam sky pharmacy online drugstore canadian pharmacy cialis cialis online canada cialis order cheapest ed drug www.euro med online canadian health care and mall free viagra samples before buying cialis for daily use cost canada pharmacy 24 hour drug store 2017-07-22
Richardgug healthyman canadian pharmacy no prescription sky pharmacy canada cialis online without prescription where to order cialis medication for ed online pharmacy gpchealth com viagra samples from pfizer finpecia usa online pharmacy 2017-07-22
AgustinLef best mattresses 2017 [url=http://valdesystems.com/]top rated mattresses 2017[/url] best memory foam mattresses 2017 macy mattress sale 2017 [url=http://valdesystems.com/]best mattress 2017 for side sleeper[/url] best rated mattress 2017 top ten mattresses 2017 [url=http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/]best rated mattress 2017[/url] best budget memory foam mattress 2017 top 10 mattresses 2017 [url=http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]top 10 mattresses 2017[/url] mattress ratings 2017 what is the best mattress 2017 [url=http://innovasaber.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]top 5 mattresses 2017[/url] top 5 mattresses 2017 casper dog bed coupon [url=http://valdesystems.com/casper-mattress/]casper discount[/url] casper mattress coupon free leesa coupons codes [url=http://valdesystems.com/leesa-mattress/]leesa dog bed coupon[/url] leesa bed coupon code amerisleep mattress promo code [url=http://valdesystems.com/amerisleep-mattress/]amerisleep mattress coupon code[/url] coupon amerisleep helix promo code 75 [url=http://valdesystems.com/helix-mattress/]free helix coupon code[/url] helix coupon code code winkbeds [url=http://valdesystems.com/winkbeds-mattress/]winkbeds find code[/url] winkbeds sleep promo code top rated mattresses for 2017 top ten mattresses 2017 top rated mattresses for 2017 best rated mattress for 2017 best mattress to buy 2017 best memory foam mattresses 2017 top rated mattresses for 2017 the best mattress of 2017 top 10 mattresses 2017 macy mattress sale 2017 rate mattresses 2017 best mattress to buy in 2017 casper coupon code casper discount casper promo codes leesa bed promo code leesa promo code 75 leesa coupons online amerisleep discount code free amerisleep coupon amerisleep find code coupon helix helix sleep promo code helix bed coupon code winkbeds find code code winkbeds winkbeds discount codes 2017-07-23
GỬI PHẢN HỒI
Tên  *
Địa chỉ
Email  *
Mobile  *
Tiêu đề
Nội dung  *
     Mã kiểm tra
Reload Image
     Nhập mã xác nhận
 
 
 
 TÌM KIẾM
   Liên hệ p.archi
Văn Phòng Giao Dịch:

Tầng 3- Tòa nhà 278 - Phố Bạch Đằng- Hoàn Kiếm - Hà Nội ..
Số ĐT: 04-3-9411375
Số Fax: 04-3-9411904
Lịch làm việc:

Từ thứ Hai đến thứ Bẩy
Sáng: 8h - 12h
Chiều: 1h30 - 5h30

Quý khách muốn làm việc sau giờ hành chính hoặc vào Chủ nhật xin vui lòng gọi điện trước cho chúng tôi.
Bản đồ: